ދީނީ ސުވާލު
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެންމެ ފުރަތަަމަ ބާވާލެއްވި އާޔަތްތަކަކީ ކޮބާ؟
A
ސޫރަތުލް ޢަލަޤުގެ ފުރަތަމަ ފަސް އާޔަތް
B
އިޤްރައު ބިސްމި ސޫރަތުގެ ފަހު ފަސް އާޔަތް
C
ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު އާޔަތް
RQ A, B or C to 2747
Share
ރޯދަ ހަދިޔާ
Share
އީދު ހަދިޔާ
Share
ވީޑިޔޯ
ރޯދަ ބާޒާރު